topbillede leverandoerer

Produkt- og serviceleverandører

Potentialet for at gøre forretning på baggrund af IEC 61850 er stort både i Danmark og udlandet.

IEC 61850-standarden, og den tilhørende standard for it-sikkerhed IEC 62351, er blevet udviklet, modnet og taget i brug internationalt. I Danmark har vi i CHPCOM-projektet gennemført proof-of-concept med standarden i dansk sammenhæng mellem kraftvarmeværker og deres
interessenter i elsystemet. Dette betyder, at IEC 61850 nu kan tilføjes som en del af de tekniske forskrifter fra Energinet.dk.

Dermed er tiden inde for, at kommercielle kræfter skal trække standarden videre. Der er behov for flere IEC 61850-produkter - både på hardware- og softwaresiden, som er klar til fremtidens smarte energisystem.

Der er også behov for flere leverandører, der kan tilbyde kompetencer i forhold til at implementere standarden for de aktører der skifter til IEC 61850.