topbillede netvirksomheder

Netvirksomheder

Netvirksomheder i Danmark har sammen med Dansk Energi og Energinet.dk ad flere omgange arbejdet med potentialer ved direkte kommunikation med anlæg tilsluttet elnettet.

De potentialer, der i de tidligere projekter har været i fokus, har givet mulighed for aktiv styring af spændingen i distributionsnettet, herunder levering af reaktiv effekt og intelligent håndtering af flaskehalse i elnettet. Udover de umiddelbare muligheder, giver IEC 61850 også netvirksomheden en række nye muligheder. Fx kan stamdata, som navne og telefonnumre synkroniseres automatisk, eller netvirksomheden kan udveksle driftsplaner med værket.

Sikker udveksling af IEC 61850-standardiseret information giver også netvirksomhederne en klarere kommunikationsgrænseflade over for kraftværket. Da kraftværket selv ejer og driver en sikker kommunikationsløsning, behøver netvirksomheden kun at etablere et sikkert IEC 61850 miljø som indgang til netvirksomhedens SCADA. Derefter skal netvirksomheden blot kontrollere, at de rigtige data udveksles med anlægget.

Det betyder, at netvirksomheden ikke skal bekoste en ekstra kommunikationsvej fra kraftværket.

Det betyder, at hvor et kraftværk har en sikker IEC 61850-adgang, behøver netvirksomheden ikke etablere en forbindelse for at levere driftsdata til Energinet.dk.