topbillede businesscase

Business case

Analyse af business cases for aktører i kraftvarmesektoren ved en standardiseret IT-kommunikationsplatform baseret på IEC61850 – erfaringer fra CHPCOM projektet.

Analysen beskriver business cases dvs. ekstra omkostninger og gevinster ved en standardiseret datakommunikation baseret på IEC61850 ift. traditionelle løsninger for aktører i kraftvarmesektoren: Energinet.dk, netselskaber, balanceansvarlige samt decentrale kraftvarmeværker. Analysen er inddelt i fire business case emner, der repræsenterer centrale områder hvor standardiseret datakommunikation mellem aktørerne vurderes at kunne give en målbar økonomisk merværdi, vise unikke fordele ved IEC61850-standarden og hvor CHPCOM projektet har testerfaringer.

Analysen "CHPCOM Business case analyse" af Morten Stryg, Dansk Energi, kan downloades her.