underside11

Baggrund

CHPCOM er et Energinet.dk initieret og støttet projekt til fremme af de internationale Smart Grid relaterede datakommunikationsstandarder i den danske elbranche.

CHPCOM har fokus på de decentrale kraftvarmeværker, da disse i høj grad allerede har været med til at sætte dansk elforsyning og Danmark på det internationale landkort, som et foregangsland for fremtidens integration af decentral og distribueret elproduktion.

Siden Puddel projektet i 2004 er der blevet gennemført et antal datakommunikationsrelaterede projekter i ForskEl-programmet, og Danmark har med succes bidraget til udvikling af de internationale datakomunikationsstandarder, som nu også internationalt bliver anbefalet, som fremtidens Smart Grid relaterede standarder.

Vi har i Danmark nu en enestående chance for, at bringe elbranchen og elbranchens leverandører på forkant med den internationale udvikling.

Siden 2007 har Energinet.dk i de tekniske forskrifter for elproducerende anlæg peget på, at IEC 61850 er den datakommunikationsstandard som skal være gældende i fremtiden.

I 2011 var de Smart Grid relaterede datakommunikationsstandarder en del af ForskEL udbuddet.

Og i 2013 fik CHPCOM projektet støtte til at implementere og teste IEC 61850 standarden på en række værker i Danmark.