topbillede kraftvarme

Kraftvarme

For kraftværkerne betyder løsningen blandt andet, at informationsudveksling og styring af kraftværk kan foregå sikkert over Internettet.

Ved brug af IEC 61850 har hvert enkelt værk og de balanceansvarlige ikke længere behov for selvstændige løsninger. Det betyder, at en teknisk barriere forsvinder, så nye værker og balance- ansvarlige lettere kan etablere deres datakommunikation, og konkurrencen øges. Lettere adgang til data, giver også de balanceansvarlige mulighed for at udvikle nye produkter og tjenester.

Brugen af en international standard åbner også adgangen til det internationale marked.

Løsningen vil også gøre det lettere for værket at give andre aktører adgang til data. Dette kunne være samarbejde mellem naboværker, fjernvarmekunder, andre kommercielle aktører - og måske helt nye spillere i kraftvarmebranchen.

En sikker og standardiseret informationsudveksling vil på sigt også give værket mulighed for at slippe for manuelle indberetninger til bl.a. offentlige myndigheder. I stedet for at samle og sende data manuelt til hver enkelt interessent, så kan værket give interessenterne adgang til de data de efterspørger, og så kan de selv hente disse data. Det vil eksempelvis være en mulighed for Energinet.dk, Skat, Energistyrelsen eller til Dansk Fjernvarmes statistik.