topbillede myndigheder

Myndigheder

Med sikker udveksling af IEC 61850-standardiseret information kan dataudveksling og synkronisering af nationale registre ske automatisk.

Myndigheder har brug for data, og de kan pålægge kraftværksejere og andre anlægsejere at indberette data. Data indsamles og rapporteres i dag til myndigheder på vidt forskellige måder for derefter at blive oversat og samlet i forskellige registre.
Myndigheder bruger mange ressourcer på at sikre samkøring og korrekt datakvalitet.

Samtidig bruger kraftværksejere og andre anlægsejere også meget tid på manuelt at indberette lignende data til forskellige myndigheder.

Mange værker har mere end 10 forskellige, men alligevel overlappende myndighedsindberetninger om året.

Standardisering af datakommunikation er også vigtig for myndigheder, fordi det gør data mere maskinlæsbart, hvilket muliggør bedre overblik og mere automatik. I sidste ende understøtter det en effektiv, datadrevet og værdiskabende grøn omstilling samt balance i det smarte energisystem.

Anvendelse af IEC 61850 til udveksling af information med kraftvarmebranchen vil støtte op om den offentlige digitaliseringsstrategi 2016. Herunder understøtte automatisering af offentlige sagsgange, sikre en bedre brugeroplevelse og datadeling samt øge konsolideringen mellem offentlige myndigheder.