underside11

Hvad er CHPCOM?

CHPCOM projektets formål er at udvikle en IT-kommunikationsløsning, der skal Smart Grid modne det danske elsystem. Metoden er at standardisere datakommunikationen mellem kraftvarmeværker og elsystemets øvrige aktører.

Når datakommunikationen standardiseres, nedbrydes de barrierer, der forhindrer effektiv dataudveksling. Det giver en lang række muligheder og fordele for kraftvarmeværket og elsystemet øvrige aktører, herunder:

  • Automatiseret dataudveksling af miljø- og måledata mellem kraftvarmeværker og andre aktører via internet-baseret kommunikation.
  • Sikker adgang til måledata fra andre aktører.
  • Lettere administration og højere datakvalitet på kraftvarmeværker og hos andre aktører.
  • Mere fleksibel produktion samt mulighed for levering af nye ydelser.
  • Lavere omkostninger ved skift af balanceansvarlig - for både værk og balanceansvarlig.

Med CHPCOM-løsningen rustes den danske kraftvarmesektor til et fremtidigt elmarked baseret på vedvarende energi, samdrift mellem værkerne og et øget behov for intelligent styring af driften.