topbillede itsikkerhed

IT-sikkerhed

Sikkerhed er et utroligt vigtigt element i enhver forsyningssektor. Forsyningssikkerheden sættes højest, men for at dette kan bibeholdes er der brug for IT sikkerhed. Hvis enhver kan bryde ind og sende kommandoer til kraftvarmeværker o.l. om at lukke ned, så siger det sig selv at vi ikke kan opretholde forsyningssikkerheden.

WP5 giver et bud på hvorledes dette kan løses baseret på en analyse af trusselsscenarier og ved brug af veldokumenterede standarder. WP5 kommer også med et bud på hvilke politikker der bør indføres på værkerne for at højne sikkerheden, og vi har udviklet en prototype af sikkerhedsstandarden og de værktøjer der er nødvendige for denne. Denne prototype er testet af CHPCOM partnerne på produktionssystemer, hvilket giver sikkerhed for at løsningen er både mulig og brugbar.

Rapporter