icon netvirksomheder

Netvirksomheder

Netvirksomheder i Danmark har sammen med Dansk Energi og Energinet.dk ad flere omgange arbejdet med potentialer ved direkte kommunikation med anlæg tilsluttet elnettet.

Læs mere...

icon myndigheder

Myndigheder

Med sikker udveksling af IEC 61850 standardiseret information kan dataudveksling og synkronisering af nationale registre ske automatisk.

Læs mere...

icon produkt servicelev

Produkt- og serviceleverandører

Potentialet for at gøre forretning på baggrund af IEC 61850 er stort både i Danmark og i udlandet.

Læs mere...

icon kraftvarme

Kraftvarme

For kraftværkerne betyder løsningen blandt andet, at informationsudveksling og styring af kraftværk kan foregå sikkert over Internettet.

Læs mere...

JohnTang2012webEn standardiseret kommunikation vil gøre produktionen af el og varme nemmere og meget billigere. Det vil blive lettere at fjernbetjene kraftvarmeværkerne i forhold til, hvornår de skal køre eller ikke køre. For kraftvarmeværkerne bliver det desuden lettere at skifte mellem de balanceansvarlige, hvilket vil øge konkurrencen.

John Tang, Chefkonsulent i Dansk Fjernvarme