Informationsmodel

IEC61850 standarden er særlig interessant i forhold til andre dataprotokoller, idet den udover at kunne ’flytte datapakker’ også indeholder en beskrivelse af alle komponenterne i systemet som udveksler informationer.
Informationsmodellen er opbygget af ’logiske’ byggeklodser, som grundlæggende følger strukturen vist i figuren. 

physical device

Hver fysisk komponent er defineret som en eller flere logiske enheder (Logical Device) som hver især beskriver en delfunktionalitet (Logical Node). Denne delfunktionalitet indeholder en beskrivelse af data punkter (Data Object) som via et antal attributter (Data Attribute) fastlægger de informationer der kan udveksles med datapunktet.


Informationsmodellen for IEC61850 er beskrevet i underafsnit i standarden benævnt: IEC 61850-7-4 og IEC 61850-7-420.
Grundlæggende kan de enkelte logiske noder udveksle følgende typer af information:

  • Generel information om den specifikke logiske node
  • Status information
  • Indstillinger (settings)
  • Målinger og beregninger (measured values)
  • Styringssignaler (controls)

 Hvilket i detalier er beskrevet i standarden IEC 61850-7-3 under betegnelsen ’Common Data Classes’ (CDC)