underside04

Økonomiske potentialer

En væsentlig opgave i CHPCOM projektet er at analysere de økonomiske potentialer for aktørerne i CHPCOM (TSO, DSO, BRP og værker) samt den samfundsmæssige værdi ved implementering af en standardiseret kommunikationsplatform i kraftvarmesektoren.

Under menupunktet økonomsike potentialer kan du læse om og hente rapporterne for potentiale- og interessentanalysen og use case dokumentationen.