icon kraftvarme

Kraftvarme

For kraftværkerne betyder løsningen blandt andet, at informationsudveksling og styring af kraftværk kan foregå sikkert over Internettet.

Læs mere...

icon netvirksomheder

Netvirksomheder

Netvirksomheder i Danmark har sammen med Dansk Energi og Energinet.dk ad flere omgange arbejdet med potentialer ved direkte kommunikation med anlæg tilsluttet elnettet.

Læs mere...

icon myndigheder

Myndigheder

Med sikker udveksling af IEC 61850 standardiseret information kan dataudveksling og synkronisering af nationale registre ske automatisk.

Læs mere...

icon produkt servicelev

Produkt- og serviceleverandører

Potentialet for at gøre forretning på baggrund af IEC 61850 er stort både i Danmark og i udlandet.

Læs mere...

Om CHPCOM-projektet

Projektet CHPCOM har siden 2013 arbejdet på at udvikle en sikker datakommunikationsløsning baseret på de internationale elsystemstandarder for udveksling af information.

Løsningen skal ruste den danske kraftvarmesektor til et fremtidigt elmarked baseret på vedvarende energi, samdrift mellem værkerne og et øget behov for intelligent styring.

Projektet er støttet af ForskEL med 15,2 mio. kr. og projektperioden slutter i 2016.

CHPCOM-projektet har vist, hvorledes der via IEC 61850-standarden kan skabes et samlet nationalt datakommunikationssystem, hvor alle aktører sikkert kan kommunikere med hinanden over Internettet.

CHPCOM har også vist, at standardiseret datakommunikationen mellem kraftvarmeværker og elsystemets øvrige aktører virker ved hjælp af den internationale standard IEC 61850 sammen med tilhørende it-sikkerhedsstandard IEC 62351.

CHPCOM-projektet er afsluttet. Du kan finde alle præsentationerne fra den afsluttende konference her.

JohnTang2012webEn standardiseret kommunikation vil gøre produktionen af el og varme nemmere og meget billigere. Det vil blive lettere at fjernbetjene kraftvarmeværkerne i forhold til, hvornår de skal køre eller ikke køre. For kraftvarmeværkerne bliver det desuden lettere at skifte mellem de balanceansvarlige, hvilket vil øge konkurrencen.

John Tang, Chefkonsulent i Dansk Fjernvarme